Mitä?

Olen Liberaalipuolueen sitoutumaton eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiirissä. Tälle sivulle on koottu minulle tärkeitä teemoja lyhyine perusteluineen.

 

Verotusta pitää pohtia kokonaan uudestaan siten, että ihmisten ostovoima saadaan järkevälle tasolle ja valtio saa omansa kulutuksen kautta
– Suomessa kansaa verotetaan aivan poskettomasti. Paperilla suomalaisten tulot ovat hyvällä tasolla, mutta todellinen ostovoima on EU-maiden häntäpäässä. Verotus tulisi rakentaa täysin uudelleen siten, että painotus on kulutusperusteisuudessa, rahan riittävässä kiertonopeudessa ja verokertymän optimoinnissa.

Sijoitus koulutukseen on sijoitus tulevaisuuteen
– Suomen todellinen etu on ollut laadukas ja maksuton koulutus. Valitettavasti siihen on kohdistunut viime aikoina leikkauksia, jotka näkyvät jo kansainvälisissä vertailuissa.

Sen sijaan, että mietitään, kuinka heikoimmin toimeentulevat pärjäävät, tulisi miettiä, kuinka heidät saadaan aktivoitua huolehtimaan itse itsestään
– Yhteiskunnan tehtäviin kuuluu auttaminen tarvittaessa. Kuitenkin tukien varassa elävien aktivoimisen tulee olla yhteiskunnan ykkösprioriteettina, sekä kansantaloudellisessa mielessä että yksilöiden itsensä kannalta.

Perusinfrastruktuurin tulee olla valtion omaisuutta
– Vaikka säännöstely on monesti hyvinvoinnin esteenä, tulee valtion turvata yhteiskunnan perustoiminnot, kuten liikennejärjestelmä ja sähkön sekä veden jakelu. Infrastruktuurin myyminen yksityisille yrityksille pikavoittojen toivossa on lyhytnäköisyydessään suorastaan vastuutonta.

Julkisen sektorin koko on liian suuri, virastojen toimintaa pitää tehostaa
– Suomen julkisen sektorin koko on kasvanut liian suureksi. Koska virkamiehet ovat kuitenkin viime kädessä päättämässä asioista, kohdistuvat julkisen sektorin leikkaukset yleensä opetukseen, hoitohenkilöstöön ja poliisiin. Virastojen toimintaa tulee tehostaa yritystoiminnasta tutuin opein.

Työn tekemisen täytyy kannattaa aina
– Jossain on mätää, jos työn vastaanottaminen ei kannata. Onkin selvää, että Suomeen on rakentunut pahoja kannustinloukkuja. Yksi mahdollisuus niiden poistamiseen voisi olla porrasteinen verovapaus kokonaistulojen mukaan. Työn tekemisen tulee kannattaa aina.

Kotimaista tuottamista tulee tukea
– Kotimaisia tuotteita on suosittava aina, kun se on mahdollista – paikallinen tuottaminen on hyväksi paitsi taloudelle, myös ympäristölle. EU:n ulkopuolisen halpatuotetun tavaran tuomista tulee mahdollisuuksien mukaan rajoittaa tullein.

Ideologiat ja tarpeeton valtataistelu pitää saada pois päätöksenteosta
– Suomessa päätöksenteossa keskitytään liikaa ideologioihin ja valtataisteluihin. Näiden sijaan tulisi ymmärtää, että olemme kaikki samassa veneessä, ja pyrkiä toimimaan yhteisen hyvän eteen oman kilven kiillottamisen sijaan.

Päästöjen siirtäminen muualle ei pienennä päästöjen kokonaismäärää
– Suomessa tuottaminen ja toimiminen on keskimäärin ympäristöystävällistä. Suomalaisen tuotannon ja toiminnan siirtäminen muualle parantaa ehkä suomalaisia päästökiintiöitä, mutta erittäin todennäköisesti kokonaispäästöt kasvavat maapallon mittakaavassa, sillä on erittäin todennäköistä että uudessa tuotanto-/toimintavaltiossa päästöjen valvonta ei ole Suomen tasolla.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa autoilun haittaamista
– Kaikkia liikennemuotoja voi kehittää yhtä aikaa. Suomi on pitkien etäisyyksien ja rankkojen sääolosuhteiden maa, jossa autoilun merkitys kansalaisten liikkumiselle on merkittävä.

Vanhan auton omistaminen, hyvässä kunnossa pitäminen ja käyttäminen uuden auton ostamisen sijaan on usein ympäristöteko, eikä siitä saa rangaista
– Jostakin syystä kansalaisia halutaan ohjata ympäristöystävällisyyden nimissä kuluttamaan lisää, ja vaihtamaan toimivia ja käyttökelpoisia ajoneuvoja uusiin. Sen sijaan kannattaisi käyttää olemassa olevia, jo valmistettuja ajoneuvoja niin pitkään, kuin se on mahdollista.

Moottoripyöräilyä tulee suosia erityisesti kaupungeissa
– Moottoripyöräily vähentää infrastruktuurin kulumista, pienentää ruuhkia ja tuottaa autoilua vähemmän päästöjä, joten siihen tulee kannustaa aina, kun mahdollista.

Liikenteen valvonnalla ei saa olla taloudellisia tulostavoitteita
– Liikenteen valvonnan kehittämisessä vaikutetaan keskityttävän automaattivalvonnan tuottojen maksimointiin. Jos valvonnan tarkoituksena olisi turvallisuuden lisääminen, lisättäisiin liikennettä valvovien oikeiden poliisien määrää.