Haitallinen perintövero on poistettava

Perintovro saattaa ajaa tilanteeseen, jossa yrityksen sukupolvenvaihdos muuttuu mahdottomaksi.
Kuva: Pixabay.

Vuoden 2019 valtion budjetissa on perintö- ja lahjaveron tuotoksi arvioitu 720 miljoonaa euroa, josta lahjaveron osuudeksi on laskettu noin 20 %. Perintöveron osuudeksi jää siis vajaat 580 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävä summa, mutta siitä huolimatta perintöveron kerääminen on lyhytnäköistä toimintaa ja pitkällä aikavälillä kansantaloudelle haitallista.

Suomen yrittäjien Yrityksen omistajanvaihdosbarometrin 2018 mukaan 73000 yrittäjää on iältään 55-74-vuotiaita. Sukupolvenvaihdoksen kautta yrityksistä ennakoidaan jatkavan toimintaansa vain 13500, toimintansa aikoo lopettaa 21500 yritystä ja liki puolet, eli 34000 pyritään myymään.

Numerot ovat karuja, arvioidaan, että ainoastaan 18 % yrityksistä jatkaa sukupolvenvaihdoksen kautta. Sukupolvenvaihdoksia vaikeuttaa perintöverotus, sillä perijöillä ei välttämättä ole mahdollisuutta verojen maksuun. Vähintään verojen maksuun käytetyt varat ovat pois yritystoiminnan kehittämisestä ja siten välillisesti yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamisesta. Ääritapauksessa yritystoiminta ei ole riittävän kannattavaa, jotta jatkaminen olisi maksettavaksi tulevien perintöverojen vuoksi perusteltua. Siispä yritys lopetetaan.

Tietenkin on olemassa yrityksiä, joille ei yksinkertaisesti löydy perheen piiristä jatkajaa, mutta aina tilanne ei ole näin. Yrityksen lopettaminen verotuksen takia on äärimmäinen lieveilmiö, jota ei missään nimessä saisi päästää tapahtumaan.

Perintövero voi myös ajaa myymään yrityksen, mikä ei sinänsä ole ongelma, jos sille löytyy kotimainen ostaja. On kuitenkin todennäköistä, että houkuttelevimmat, kannattavimmat tai eniten kasvupotentiaalia omaavat yritykset valuvat kotimaisen pääoman vähyyden vuoksi kasvottomien ulkomaisten sijoittajien omistukseen, ja Suomi on pidemmässä juoksussa häviävänä osapuolena. Perintöveroa arvioitaessa tulisikin pyrkiä ottamaan huomioon myös sen aiheuttamat välilliset kustannukset ja tulonmenetykset yhteiskunnalle.

Sen lisäksi, että perintövero aiheuttaa kotimaisten yritysten lopettamisia ja ajautumista ulkomaiseen omistukseen, saattaa myös muu kuin yritysperintö aiheuttaa saajalleen ongelmia. Ensinnäkin perintöverosta puhuttaessa on aina muistettava, että kaikki perittävä omaisuus on joka tapauksessa  verotettu moneen kertaan.

Lisäksi perintö saattaa olla vaikeasti – tai jopa ei lainkaan välittömästi – likvidoitavissa, joten ei ole lainkaan poissuljettua, että perinnön vastaanottajan olisi otettava velkaa veron maksaakseen. Tilanne on selvästi kestämätön.

Perintöveroa perustellaan usein omaisuuden tasaisella jakaantumisella kansalaisten kesken, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa omaisuus jakaantuu varsin tasaisesti. Perintövero kuvaakin hyvin Suomeen juurtuneen ajattelutavan ongelmaa, meillä käytäntönä tuntuu yleisesti ottaen menestyneiden pudottaminen alemmas sen sijaan, että pyrittäisiin nostamaan heikommin pärjääviä lähemmäs keskiarvoa.

Toivoisin näkeväni Suomen, jossa tuettaisiin pitkäjänteistä perheyritysten rakentamista, pienyrittäjyyttä sekä piensijoittamista, sillä kaikki näistä tekijöistä ovat omiaan vakauttamaan ja kehittämään taloutta. Perintövero puolestaan rankaisee toiminnan pitkäjänteisyydestä ja suunnitelmallisuudesta, joten se on haitallisena poistettava.

Olen Liberaalipuolueen sitoutumaton eduskuntavaaliehdokas. Minua voi äänestää Uudellamaalla numerolla 242.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*