Vuosi: 2019

Äänestäkää viisaasti, suomalaiset!

Tänään on vaalipäivä ja nyt on aistittavissa kaikin puolin, että tuloksesta tulee joka tapauksessa mielenkiintoinen. Haluaisin vielä viime metreillä muistuttaa, että vaikka järjestelmä on rakennettu itseään ylläpitäväksi, on äänestäminen ainoa tapa vaikuttaa. Järjestelmän rakenteesta johtuen toiseksi paras tapa varmistaa se,

Varainsiirtoverosta on pelkkää haittaa

Suomessa puhutaan työvoiman liikkuvuudesta aina silloin tällöin. Usein samassa yhteydessä mainitaan myös rakenteellinen työttömyys tai työvoiman saatavuusongelma ja pohditaan, kuinka näitä ongelmia saataisiin pienennettyä. Yksi helppo keino olisi varainsiirtoveron poistaminen. Varainsiirtovero on tavallaan muuttamiselle asetettu vero, joka jarruttaa asuntomarkkinoita ja

Tuloperusteisuudesta aikaperusteisuuteen

Yksi suurimmista Suomen kansantaloutta rasittavista tekijöistä on tukien saajien suuri määrä. Määrän pienentämistä puolestaan vaikeuttavat tukien muodostamat kannustinloukut. Monesti esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottaminen ei kannata raskaan byrokratian ja/tai pienen korvauksen vuoksi. Koska töiden tekemisen tulee kannattaa aina, on kannustinloukkuja saatava purettua.

Vaelluskalojen elinympäristöt kestäviksi

Tapasin viime viikonloppuna vaalityön yhteydessä innokkaan kalastuksen harrastajan. Hän tiedusteli mielipidettäni jokiensuojelusta vaelluskalojen kantojen elvyttämiseen. Kerroin, että lähtökohtaisesti ajatus on kannatettava, mutta se en tunne sitä riittävästi voidakseni muodostaa perusteltua mielipidettä. Asia jäi kuitenkin kytemään mieleeni ja tällä viikolla olenkin

Haitallinen perintövero on poistettava

Vuoden 2019 valtion budjetissa on perintö- ja lahjaveron tuotoksi arvioitu 720 miljoonaa euroa, josta lahjaveron osuudeksi on laskettu noin 20 %. Perintöveron osuudeksi jää siis vajaat 580 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävä summa, mutta siitä huolimatta perintöveron kerääminen on lyhytnäköistä

Sokeriverolla ylipainoa vastaan

Ylipainoisten suomalaisten määrä on Eurostatin mukaan selvästi EU:n keskiarvoa korkeampi. Mikä huolestuttavinta, suomalaisten lasten ylipainoisuus on kolminkertaistunut viime vuosikymmeninä ruokailutottumusten heikennyttyä ja liikunnan vähennyttyä. Koska makumieltymykset ja liikuntatottumukset säilyvät myös aikuisena, on lihava lapsi todennäköisesti myös lihava myös aikuisena. Tutkimusten

Ihminen on aina pykäliä tärkeämpi

Sain ystäväni kautta kuulla ikävän tarinan, joka tapahtui vajaa kuukausi sitten Espoossa. Iltapäiväkerhosta kotimatkalle lähtenyt ekaluokkalainen oli joutunut koulun pihalla ilmeisesti satunnaisotannalla vanhempien oppilaiden pahoinpitelemäksi. Koulussa tunnistettiin tekijät, mutta ajankohdan vuoksi koulu ei puuttunut asiaan, vaan siirsi vastuun iltapäiväkerholle. Olihan

Onko Malmin rakentaminen arvovaltakysymys?

Olen pitkään ihmetellyt Helsingin kaupungin intoa – tai jopa pakkomiellettä – Malmin lentoaseman alueen asuntorakentamiseen. Olisi sääli tuhota lentoasema, joka on merkittävä osa Helsingin historiaa ja kaupunkikuvaa. Lisäksi tukee Helsingin yritystoimintaa, on merkittävä lentäjien koulutuskeskus sekä tarjoaa kattavat harrastus- ja

Moottoripyörien autovero muutettava päästöperusteiseksi

Valtiovarainministeriön näkemyksestä huolimatta moottoripyörät ovat liikennevälineitä siinä missä autotkin. Tällä hetkellä moottoripyöristä kannettava iskutilavuusperusteinen autovero toimii fiskaalisia tavoitteitaan sekä yleisiä ympäristötavoitteita vastaan.  Heti alkuun tahdon todeta, että haluaisin poistaa ajoneuvokannan uusiutumista haittaavan autoveron kaikilta ajoneuvoilta. Uskon, että menetetty autoverotulo korvautuisi

Puutteellinen onnettomuustilastointi vaikeuttaa liikenneturvallisuustyötä

Suomalaisen liikenneturvallisuustyön ohjaava periaate on, että kenenkään ei tarvitsisi loukkaantua tai menehtyä liikenteessä. Lisäksi Suomi on sitoutunut Euroopan unionin tavoitteeseen puolittaa liikennekuolemat vuosien 2010 ja 2020 välillä. Tavoitteet ovat hyviä, mutta niiden saavuttaminen edellyttää, että tunnistetaan liikenneturvallisuuden oikeat ongelmakohdat ja

Top